dng

Davet Mektubu

Değerli Katılımcılarımız,

 

Multipl skleroz’a multidisipliner yaklaşım, MS hastalarının klinik takibi ve yaşam kalitesinin artırılması bakımından oldukça önemlidir. MS hastalarının klinik özelliklerine göre uygulanan fizyoterapi ve nörorehabilitasyon programları bu multidisipliner yaklaşımların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu kapsamda daha önce İzmir ve Kütahya’da gerçekleştirilen ‘Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon sempozyumu’nun üçüncüsü, yine multidisipliner bir katılımla 11-13 Mayıs 2018’de Samsun’da gerçekleştirilecektir.  Multipl sklerozda mevcut fiziksel özürlülüğe yönelik farklı fizyoterapi deneyimlerinin paylaşılacağı bu toplantıda multipl sklerozun tanı ve ayırıcı tanısı, MS’de psikolojik ve kognitif rehabilitasyon ile fiziksel özürlülük arasındaki ilişkinin tartışılacağı oturumlara da yer verilecektir.

 

Mayıs 2018’de, Karadeniz baharında,  Samsun’da birarada olmak dileği ile…

 

Dr. Murat Terzi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD.