shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

V. MULTIPL SKLEROZ’DA FİZYOTERAPİ VE NÖROREHABİLİTASYON SEMPOZYUMU

  • Bayır Diamond Otel, Konya
  • 16-18 Haziran 2023
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Davet

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Multipl Skleroz’da Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu’nun beşincisi multidisipliner bir katılımla 16-18 Haziran 2023’de Konya’da gerçekleştirilecektir. Multipl sklerozda mevcut fiziksel özürlülüğe yönelik farklı fizyoterapi deneyimlerinin paylaşılacağı bu toplantıda multipl sklerozun tanı ve ayırıcı tanısı, MS’de psikolojik ve kognitif rehabilitasyon ile fiziksel özürlülük arasındaki ilişkinin tartışılacağı oturumlara yer verilmiştir. Ayrıca son yıllarda hızla ilerleme gösteren dijital teknoloji, yapay zeka, giyinilebilir teknoloji ve teletıp gibi alanların MS’in tanı ve klinik seyri üzerine olan etkisinin de tartışılacağı oturumlar sempozyumda yer alacaktır. Sempozyumda MS de nörorehabilitasyon alanında yapılmış çalışmalara sözel bildiri ve poster bildiri oturumlarında yer verilecektir.

2023 Haziranında Konya’da Multipl Skleroz’da Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumunda bir arada olmaktan memnuniyet duyacağız.

Prof Dr. Sibel Canbaz Kabay
Prof. Dr. Murat Terzi