dng

Bilimsel Program


11 Mayıs 2018, Cuma
12:00 - 18:00 Kayıt ve Konaklama İşlemleri
19:00 Akşam Yemeği
12 Mayıs 2018, Cumartesi
08:40 - 09:00 Açılış Konuşmaları
  I. Oturum: Multipl Skleroz'da Tanı ve Tedavi
  Oturum Başkanı:  Musa Onar
09:00 - 09:20 Multipl skleroz tarihçesi Dursun Kırbaş
09:20 - 09:40 Multipl Skleroz’da Klinik ve Demografik Özellikler          Nur Yüceyar
09:40 - 10:00 Multipl skleroz‘da Tanı         Taşkın Duman
10:00 - 10:20 Multipl Sklerozda Hastalık Seyrini Değiştiren Tedaviler         Egemen İdiman
10:20 - 10:40 Multipl Skleroz’da Atak Ve Semptomatik Tedavi         Aylin Akçalı
10:40 - 11:00 Kahve Arası
  II. Oturum: MS Rehabilitasyonunda İnnovatif Değerlendirme Yöntemleri
  Oturum Başkanı:  Kadriye Armutlu
11:00 - 11:20 Multipl Sklerozda Spastisite ve Fizyoterapi Etkinliği         Bilge Kara
11:20 - 11:40 Yürüyüşün Çok Yönlü Değerlendirilmesi               Hilal Keklicek
11:40 - 12:00 Postüral Kontrol ve Ataksi Değerlendirilmesi        Pınar Kaya
12:00 - 12:20 Rehabilitatatif Ultrasound Uygulamaları ve EMG             Ali Naim Ceren
12:20 - 12:40 Multipl Sklerozda Koruyucu Rehabilitasyon       Filiz Özdemir
12:40 - 13:00 MS Egzersiz Eğitimi Güvenli Bir Şekilde Nasıl İlerletilir?    Melda Soysal Tomruk
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
  III.Oturum: MS Rehabilitasyonunda Egzersiz Uygulamaları
  Oturum Başkanı: Fatma Mutluay
14:00 - 14:20 MS’de Egzersiz Reçetelendirme    Fatma Mutluay
14:20 - 14:40 MS’li Hastada Hangi Kas Nasıl Kuvvetlendirilir?     Ecem Karanfil
14:40 -15:00 MS’de Denge Eğitimi ve Çoklu Görev Aktiviteleri     Kamer Ünal Eren
15:00 - 15:20 MS’de Tai-chi        Özge Çakır
15:20 - 15:40 MS’de Pulmoner Rehabilitasyon     Sevgi Özalevli
15:40 - 16:00 Kahve Arası
  IV. Oturum:  MS’de Kognisyon
  Oturum Başkanı:  Sibel Canbaz Kabay
16:00 - 16:20 MS’de Kognitif Etkilenme       Sibel Canbaz Kabay
16:20 - 16:40 MS’de Kognitif Rehabilitasyon  Murat Kurt
16:40 - 17:00 Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı ve MS      Edibe Ünal
17:00 - 17:20 Egzersiz ve Kognisyon      Elif Yetkin
17:30 - 18:00 V.Oturum: Nörorehabilitasyonda Müzik Terapi
  Oturum Başkanı:  Murat Terzi
  Konuşmacı:  Şükrü Torun
  VI. Oturum: Sözel Bildiriler
  Oturum Başkanları:  Yeliz Salcı, Sedat Şen, Pınar Erim
18:00 - 18:30 Sözel Bildiriler ve Poster Tartışması
19:30 - 23:00 Akşam Yemeği 
13 Mayıs 2018, Pazar
  VII. Oturum: MS Rehabilitasyonunda Göz Ardı Edilenler
  Oturum Başkanı:  Bilge Kara
09:00 - 09:20 MS’de İnkontinans ve Rehabilitasyonu      Ceren Orhan
09:20 - 09:40 MS ve Düşme        Nilay Yürekdeler Şahin
09:40 - 10:00 MS’de Kardiyak Etkilenim ve Egzersiz  Hazal Yakut
10:00 - 10:20 MS ve Aerobik Eğitim      Fadime Küçük
10:20 - 10:40 MS’de Özbakım       Seval Ağaçdiken Alkan
10:40 - 11:00 Kahve Arası
  VIII. Oturum:  MS Rehabilitasyonunda Teknoloji Temelli Yaklaşımlar
  Oturum Başkanı:  Kadriye Armutlu
11:00 - 11:20 Beyin Bilgisayar Ara Yüzü ve Nörobiyonikler    Rıdvan Adın
11:20 - 11:40 Dünyada MS Rehabilitasyonu   Yonca Zenginler
11:40 - 12:00 MS’de Ortezleme      Seher Erol 
12:00 - 12:20 MS’de Yürüyüş Eğitimi. Karada mı? Suda mı?      Barış Gürpınar
12:20 - 12:40 MS’de Robot Yardımlı Yürüyüş ve Üst Ekstremite Eğitimi       Ercan Tural 
12:40 - 13:40 Öğle Yemeği
  IX. MS Rehabilitasyonunda Özel Durumlar
  Oturum Başkanı:  Sevgi Özalevli
13:40 - 14:00 MS ve Beslenme    Pınar Sökülmez Kaya
14:00 - 14:20 MS ve Obesite       Elif Tuğba Dönmez Kaya
14:20 - 14:40 MS ve Nöromodülasyon      Mehmet Özkeskin
14:40 - 15:00 MS’de Tamamlayıcı Tedavi    Afitap Özdelikara
15:00 - 15:20 MS’de Konuşma, Dil ve Disfaji Rehabilitasyonu      Özlem Yaşar
15:20 - 15:40 MS ve Sigara                        Rıdvan Aktan
  X. Oturum: MS’de Nörorehabilitasyon Çalışma Gruplarının Oluşturulması
  Oturum Başkanı:  Murat Terzi
15:40 - 17:00 MS Nörorehabilitasyon Çalışma Gruplarının Çalışma Planın Oluşturulması,   Dilek-Öneriler ve Kapanış